Rodinné úrazové pojištění

Základní charakteristiky rodinného úrazového pojištění

 • V rámci rodinného úrazového pojištění může být v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro 4 dospělé osoby od 18 let (včetně) do 60 let (včetně) a 4 děti od 3 let (včetně), mladší 18 let (spolupojištěné osoby). Všechny pojištěné osoby musí být ve smlouvě jmenovitě uvedeny a podepsány spolu s pojistníkem v případě nezletilých dětí zákonným zástupcem.
 • Pojištění musí být vždy sjednáno alespoň pro jednu dospělou osobu.
 • Za děti se považují vlastní nebo nevlastní děti pojistníka nebo vlastní nebo nevlastní děti některé dospělé pojištěné osoby, případně děti pojistníkem nebo dospělými pojištěnými osobami osvojené, žijí-li tyto děti ve společné domácnosti s pojistníkem nebo s některou pojištěnou dospělou osobou.

Tarify pro dospělé

 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu je pojištěním dospělé osoby pro případ smrti následkem úrazu, ke kterému došlo během trvání pojištění, pokud smrt pojištěného nastala do jednoho roku od data úrazu pojištěného, za běžné pojistné.
 • Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu je pojištěním dospělé osoby pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu, ke kterému došlo během trvání pojištění, za běžné pojistné, je-li stupeň tělesného poškození alespoň 1 %.
 • Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazuje pojištěním dospělé osoby pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu s progresivním plněním, ke kterému došlo během trvání pojištění, za běžné pojistné, je-li stupeň tělesného poškození alespoň 1 %.
 • Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazuje pojištěním dospělé osoby pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu, ke kterému došlo během trvání pojištění, za běžné pojistné, je-li stupeň tělesného poškození alespoň 10 %.
 • Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu je pojištěním dospělé osoby pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu s progresivním plněním, ke kterému došlo během trvání pojištění, za běžné pojistné, je-li stupeň tělesného poškození alespoň 10 %.
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu je pojištěním denního odškodného pro dospělou osobu za dobu nezbytně nutného léčení úrazu, kdy doba nezbytného léčení je delší než xx dní, za běžné pojistné.
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných drobných úrazů je pojištěním denního odškodného pro dospělou osobu za dobu nezbytně nutného léčení vyjmenovaných drobných úrazů, ke kterým došlo během trvání pojištění, za běžné pojistné.
 • Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu je pojištěním denní dávky pro dospělou osobu při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění, za běžné pojistné.

Připojištění dětí

Děti pokud se pojišťují s dospělými zároveň v jedné smlouvě mají několik výhod.

 • první je jistě administrativní
 • další velmi zajímavá výhoda je ta, že jejich pojistné za minimální rizika se často schová v celkové platbě dospělých. To znamená, že minimální požadované (měsíční) pojistné dospělých je dostatečně navýšené aby stačilo i na pojistné základních dětských tarifů.
 • jistě velká výhoda je i ta, že samostatné dětské pojistné je vždy vyšší nežli toto „skupinové“.

Vzhledem k situaci v České republice nepovažujeme úrazové pojištění za výhodné a proto ho nedoporučujeme ani nezajišťujeme. Je drahé a nic nevyřeší. Nicméně pro rejpaly jsou zde informace, které vám pomohou se sami rozhodnout.

V oblasti financí, pojištění, hypoték vám pomůže se online zorientovat kalkulačka.eu. S najitím té správné nemovitosti, rd, pozemku vám pomůže server reality.name.

Naše online pojištění vám ušetří mnoho peněz ve vaší kapse: rychle a levné Povinné ručení během několika minut, , Životní pojištění v kostce se všemi pro a proti, pro děti i jejich rodiče Úrazové pojištění, doma i pro volný čas, zabezpečení na stáří s doporučením odborníků a jak na Penzijní připojištění, zabezpečení vozidla proti krádeži, či vlastním chybám na Havarijní pojištění, nejlevnější ochrana domácnosti před zloději či např. vytopením: Pojištění domácnosti, pro vaše cestovatelské sny využijte Cestovní pojištění přes internet, realitu, či rozestavěnou stavbu, či chalupu pojistíte na Pojištění nemovitosti, před vlastními chybami a jejich následky v běžném životě se zajistíte na Pojištění odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění nebo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sjednáte na Pojištění vozidel, vše o tom jak se vyhnout placení v nemocnici po úrazech a odškodnění za úraz: Úrazové pojištění,