Úrazové pojištění nabídka produktů

Zde vám přinášíme produkty, které jsou k dispozici, nabídka pojišťoven je skutečně široká. Pokud chcete nejlevnější pojištění, kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme.

Zavolejte nás ještě dnes:

 • Pošlete číslo vašeho telefonu a my vám zavoláme zpět
 • Uzavřete smlouvu o úrazovém pojištění online
 • Změňte úrazové pojištění online

Myslete na svou budoucnost, budoucnost vašich nejbližších, jejich zajištění a klidný život. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás!

 1. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu. Znamená, že pokud pojištěný zemře na následky úrazu např. do 12 měsíců od události, pojišťovna vyplatí pojistnou částku.Pojistné bývá nižší než u rizikového životního pojištění, protože pravděpodobnost takové události je rovněž nižší.
 2. Pojištění trvalých následků úrazu. Pokud vám úraz způsobí trvalé následky, pojišťovna vám z vašeho úrazového pojištění, respektive z pojistné částky vyplatí procenta, která odpovídají stupni vašeho trvalého poškození. Pojišťovna může stanovit i minimální procentní hranici poškození od které začíná vyplácet. Tj např. od 1, 5, 10 %..Míru poškození určuje smluvní lékař pojišťovny z tabulek, které má každá pojišťovna vypracovány. Částka se vypočítává buď lineárně nebo progresivně. Lineární plnění znamená, že plnění se odpovídá procentu poškození těla z pojistné částky. Jednoduše se vypočítá jako stanovená procenta násobená pojistnou částkou. Nejvyšší možné plnění při 100% poškození je rovné pojistné částce. V případě progresivního plnění se v okamžiku, kdy dosáhnete určitého stupně tělesného poškození (např. 50%) pojistné plnění vypočítává z násobků pojistné částky. Násobky jsou rozděleny ve stupních. Čím vyšší stupeň poškození, tím větší násobek pojistné částky.. (u 100% poškození je obvyklý čtyřnásobek pojistné částky)
 3. Pojištění denního odškodného pro případ nezbytného léčení úrazu. Sjednaná pojistná částka se vyplácí po dobu, která je stanovena pro každý úraz v tabulce, kterou má každá pojišťovna. Délka pracovní neschopnosti zde nehraje roli.
 4. Pojištění denního odškodného v případě léčby vyjmenovaných úrazů. Pokud dojde k úrazu, který je v pojistné smlouvě bude vyplacena pojistná částka podle smlouvy
 5. Pojištění denního odškodného pro případ pracovní neschopnosti. V případě, že úraz způsobí pracovní neschopnost, pak pojišťovna bude vyplácet denní odškodné. Klient si může zvolit zda pojišťovna začne plnit v případě, pokud pracovní neschopnost bude trvat déle než 14 dní nebo déle než 28 dní. V případě pokud prac. Neschopnost překročí tuto dobu, pak pojišťovna začne plnit zpětně od prvního dne trvání neschopenky. Klient si rovněž může zvolit výši pojistné částky od cca 50 Kč až po 1000 Kč denně. Částka se vyplácí maximálně 1 rok.
 6. Paušální odškodné v případě způsobení určitého úrazu. V případě, že máte určitý úraz dostanete odškodnění. Dělá se to např. u určitých profesí, kde hrozí specifické úrazy a ztráta pracovního uplatnění po úrazu. Zlomeniny, jizvy apod.
 7. Pojištění invalidity. V případě, že klient bude uznán plně invalidním SSZ nebo podle tabulek pojišťovny pak bude dostávat pojistné plnění.
 8. Pojištění denní dávky při hospitalizaci. V případě pobytu klienta v nemocnici se denní dávka vyplácí od prvního dne po nezbytně dlouhou dobu.
 9. Pojištění nákladů vzniklých v důsledku úrazu. Bývá hlavně v balíčku s cestovním pojištěním a jde např. o pokrytí nákladů na transport zraněného klienta.
V oblasti financí, pojištění, hypoték vám pomůže se online zorientovat kalkulačka.eu. S najitím té správné nemovitosti, rd, pozemku vám pomůže server reality.name.

Naše online pojištění vám ušetří mnoho peněz ve vaší kapse: rychle a levné Povinné ručení během několika minut, , Životní pojištění v kostce se všemi pro a proti, pro děti i jejich rodiče Úrazové pojištění, doma i pro volný čas, zabezpečení na stáří s doporučením odborníků a jak na Penzijní připojištění, zabezpečení vozidla proti krádeži, či vlastním chybám na Havarijní pojištění, nejlevnější ochrana domácnosti před zloději či např. vytopením: Pojištění domácnosti, pro vaše cestovatelské sny využijte Cestovní pojištění přes internet, realitu, či rozestavěnou stavbu, či chalupu pojistíte na Pojištění nemovitosti, před vlastními chybami a jejich následky v běžném životě se zajistíte na Pojištění odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění nebo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sjednáte na Pojištění vozidel, vše o tom jak se vyhnout placení v nemocnici po úrazech a odškodnění za úraz: Úrazové pojištění,